Koloidní stříbro – „přírodní antibiotikum“

Léčba zánětů, různých nemocí a dezinfekce za pomoci koloidního stříbra je stále poměrně kontroverzní téma. Existuje několik názorových skupin. V České republice koloidní stříbro nepatří ke schváleným léčivům, přesto ho řada lidí využívá k léčbě a počet příznivců stále roste.

O co se vlastně jedná?
Koloidní stříbro představuje rozptýlené nanočástice stříbra v destilované vodě. Jedním ze způsobů výroby koloidního stříbra je elektrochemická reakce. Jedná se o proces, při kterém prochází proud mezi dvěma elektrodami ze stříbra. Nanočástice stříbra se při tomto procesu uvolní do roztoku.

Koloidní stříbro je významné především svými antiseptickými účinky. Působí proti bakteriím, plísním a virům. Jeho hlavní význam dnes spočívá v léčbě především kožních onemocnění.

Historický vývoj koloidního stříbra jako léčiva:
Dezinfekční účinky stříbra byly známé již od pradávna. V 19. století a na počátku 20. století mělo koloidní stříbro velký význam při léčbě různých nemocí. Vojáci stříbrem často dezinfikovali vodu před jejím pitím. Využití koloidního stříbra k léčbě ustalo s příchodem antibiotik.

2006 Koloidní stříbro není povoleno deklarovat jako lék.

2008 Koloidní stříbro není v České republice povoleno jako potravinový doplněk.

2010 Není možné deklarovat koloidní stříbro pro vnitřní užití v celé EU.

V současnosti je možné koloidní stříbro prodávat jen jako kosmetický výrobek a výhradně k vnějšímu užití.

Některé názorové skupiny tvrdí, že za všemi zákazy stojí vyšší zájmy jiných společností. Další z názorů říká, že při schvalování koloidního stříbra jako léčiva se kvalita a bezpečnost produktů velmi lišila. Nebyly zavedené žádné normy, které by řídili jeho výrobu, a chyběly potřebné testy.

Doporučuji k přečtení například svazek od Josefa Piese – Imunitní s koloidním stříbrem.

Poslední dobou se používání stříbra pro jeho antibakteriální účinky velmi rozšířilo. Dnes se s ním můžeme setkat u řady textilních výrobků, filtrů, je součástí deodorantů a obvazových látek…

Traduje se, že vnitřní užívání koloidního stříbra může vést k argýrii (změna barvy pokožky po předávkování), poškození jater, „slévačské horečce“ (otrava způsobená kovy) a neurologickým problémům. Tyto názory jsou však nepodložené a vztahují se k případům, které vnikly za odlišných podmínek. Přesto je vhodné se před vnitřním užitím koloidního stříbra poradit s věrohodnou a zkušenější osobou.

Orálně se stříbro využívá například při chřipce, nachlazení, infekci močového měchýře a močových cest. Případně ho někteří používají také k desinfekci pitné vody nebo k proplachu tlustého střeva. Koloidní stříbro k vnitřnímu užití by mělo pocházet od důvěryhodných zdrojů, kde je přesně a bezpochyby deklarována koncentrace stříbra.

Koloidní stříbro není všemocné. Hovoří se o možné rezistenci některých druhů bakterií vůči stříbru. Avšak většina druhů rezistentní není.

Pokud byste rádi vyzkoušeli jeho pozitivní účinky „na vlastní kůži“, můžete si zakoupit výrobek přímo v našem eshopukoloidní stříbro a koloidní stříbro ve spreji.


Autor: Lenka Libichová

Alternativní produkty