Zdraví nad zlato

V životě každého z nás přijde ten okamžik, kdy si začneme více vážit svého zdraví. U někoho může být tou chvílí ztráta blízkého člověka, u jiného například nemoc, nebo si řekneme, že bychom měli něco udělat se svým zdravím, neboť nemůžeme vyjít po schodech či vystoupit do kopce. Důvody mohou být různé, důležité je, jak se svým zdravím naložíme.

V současnosti se velmi preferuje a zdůrazňuje pojem zdravý životní styl. Slýcháme o tom v médiích, čteme v novinách, časopisech, nebo "narazíme" na toto téma při surfování na internetu. Možná se na chvilku pozastavíme, přečteme, vyslechneme, zamyslíme, ale dál neřešíme a nic ve svém životě neměníme. Možná je dnešní člověk již přesycený a "plný" mnoha rozumných rad, filozofických názorů a pohlcen každodenním neúprosným životním tempem, že nemá už ani chuť, sílu a energii řešit otázku svého životního stylu a zdraví.

Co se vlastně skrývá pod pojmem zdravý životní styl? Dá se tento pojem jednoznačně a učebnicově definovat? Mnozí odborníci se shodují v tom, že životní styl je souhrn toho, jak člověk žije. Životní styl v nejhlubším slova smyslu je individuem přejatý způsob přizpůsobení se světu.

Psychologové se pokoušejí různými metodami zachytit životní styl, a přece jim vždy něco uniká. Jde o komplexní pojem, který se dá jen komplexně vyjádřit. Většina lidí v novodobé společnosti žije uspěchaný život a nevěnují pozornost způsobu života.

Můžeme si vysvětlovat pojem životního stylu jakkoli, pravdou je, že nelze tento pojem oddělit od pojmu zdraví. Pokud chceme mluvit o životním stylu, je třeba mu dát přívlastek zdravý.

Existuje několik faktorů, které ovlivňují životní styl člověka. Ještě v nedávné minulosti vládl v lidské společnosti názor, že zdravé návyky jsou nudné, těžko realizovatelné a jednoduše nelákavé.

Existuje osm rozhodujících faktorů: potrava, vzduch, voda, slunce, tělesné cvičení, odpočinek, zdržování se toxických látek, dobrý duševní stav. Tyto faktory jsou nám velmi dobře známé a nejsou pro nás ničím novým a nepoznaným. Otázku si třeba položit jinak: má dnešní člověk vůbec čas na to, aby zdravě žil? Dovoluje nám dnešní konzumní společnost dbát o své zdraví a chránit ho?

Člověk není jen bytost z masa a kostí, ale má i psyché - duši, která si stejně vyžaduje naši pozornost a péči jako naše tělo. Proto mluvíme nejen o fyzickém zdraví člověka, ale také, a stále častěji, o jeho psychickém zdraví.

Kdybychom měli zdravý životní styl hodnotit body, tak bychom za nejdůležitější body označili určitě nekouření, zdravou výživu, přiměřenou pohybovou aktivitu či limitovanou konzumaci alkoholu. Z té psychické stránky by to byl např. dostatek spánku, optimismus a dobrá nálada, radost ze života, potřeba komunikace s jinými lidmi, sociální vazby a pod. A výsledek takového životního stylu by se měl projevit na naší přiměřené hmotnosti, normálním krevním tlaku, dobré tělesné kondici a výkonnosti, zdravém vzhledu, dobré psychické pohodě, zdravém a otevřeném vztahu s naším okolím.

Dalo by se hodně popsat, řečnit zda filozofovat o tom, jak je třeba žít, jak správně a zdravě žít, na správný a zdravý život neexistuje jednotný recept. Každý člověk je jiný, proto nelze sestavit univerzálně platný a zcela konkrétní program na zdravý způsob života a výživy.

Tělesné cvičení, dostatek pohybu na čerstvém vzduchu, zdravý spánek, správné stravovací návyky, naučit se zvládat stres - toto jsou faktory velmi důležité pro udržení zdraví. Tajemství štěstí nespočívá v tom, kolika svým choutkám vyhovíme, ale do jaké míry jsme schopni překonat své slabosti, jak ovládáme své tělo a myšlenky.
Nemuset se v životě vracet, nemuset odolávat, ani příliš litovat - to je jeden z nejdůležitějších důkazů zdravého životního stylu.

Autor: Mgr. Beáta Rampáková

Alternativní produkty